Privacy Statement After4

Fotogroep After4 Temse

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.after4.be

Ronny Wullaert
Velle 55
9140 Temse

gsm: +32 485 24.42.84

Persoonsgegevens die wij verzamelen

After4 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

Gegevens nodig om in te loggen op onze website:

  • Naam
  • Gebruikersnaam
  • E-mailadres

Optionele gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail of bovenvermeld contactadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

After4 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en in te loggen op onze website
  • Verzenden van een nieuwsbrief of je op de hoogte te brengen van onze volgende activiteit of tentoonstelling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Geautomatiseerde besluitvorming

Ater4 neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van After4) tussen zit. After4 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

After4 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

After4 verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

After4 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account (uw profiel). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door After4 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, neem dan contact op via onze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. After4 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vind je dat de verwerking van Persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming? Dan kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar je je gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of vermeende inbreuk op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is ontstaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

After4 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze webbeheerder.